Photo Contests

(EN)

Photo Contests

 

during Visegrad Festivals

 

Please fill out the form: https://goo.gl/forms/TCiWMaUbztzT1XZJ3

 

and email your photos at: v4water@gmail.com

 

 Rules:

 

 • participant fill out form
 • only 1 photo per participant (format: jpg , max. size – 5MB)
 • we require the given name, surname and the photographer’s country of origin
 • the participant names his photo;
 • photographs submitted can show: rivers, lakes (natural or artificial), natural ponds, wetlands, valleys with rivers
 • the participant must be the author of the submitted photograph
 • the author’s country of origin determines the Visegrad Festival to participate in
 • Separate Photo Contests will take place at all Organized Festivals
 • 3 top places will be awarded prizes at each Visegrad Festival
 • winners agree to their data and photo being published on the project website and Facebook.

(PL)

Konkurs fotograficzny

Podczas Festiwali Wyszehradzkich

 

Proszę wypełnić wormularz: https://goo.gl/forms/TCiWMaUbztzT1XZJ3

i przesłać zdjęcia na adres: v4water@gmail.com

 

Zasady:

 • jedna osoba może przesłać tylko jedno, autorskie zdjęcie (format: jpg , max. rozmiar – 5MB)
 • prosimy po podanie imienia oraz nazwiska a także kraju uczestnika konkursu
 • osoba wysyłająca proszona jest o nadanie nazwy swojej fotografii
 • na zdjęciach powinny przedstawiać: rzeki, jeziora (naturalne lub sztuczne), stawy, szuwary, mokradła, doliny rzek
 • uczestnik przesyła zdjęcia swojego autorstwa
 • uczestnik konkursu podaje Festiwal Wyszehradzki na który planuje się udać
 • na każdym z Festiwalu Wyszehradzkiego przeprowadzony będzie osobny konkurs
 • 3 najciekawsze fotografie zostaną nagrodzone
 • zwycięscy wyrażają zgodę na publikację swoich zdjęć na stronach projektu wraz z podaniem imienia, nazwiska i narodowości zwycięzcy